mpzpUchwała nr 660/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież