mpzpUchwała nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1.1a.pdf
Zalacznik1.1b.pdf