mpzpUchwała nr XLVII/1037/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański-Mrągowska” w Bydgoszczy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1-1a.pdf
Zalacznik1-1b.pdf