mpzpUchwała nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc.


Data uchwalenia: 2011-05-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież