mpzpUchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)