Gmina Wądroże Wielkie

mpzpUchwała nr XLI/184/14 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Bielany


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/161/13 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wądroże Wielkie – „Tereny inwestycyjne obsługi technicznej transportu we Wsi Bielany”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Granowice, Mierczyce, Wądroże Wielkie i Skała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolem EW, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy, w wysokości 20%.