mpzp Uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 974/7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów położonych w pasach drogowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 25% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]676 kB