mpzp m Uchwała nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka północnej obwodnicy Miłoszyc -" MPZP Miłoszyce - obwodnica".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.06.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).