Uchwała nr 77/X/03 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30.10.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigrodu.

Zobacz treść planu z 2003r. (PDF).

Zobacz rysunek planu z 2003r. (PDF).

Aktualizacja - uchwała zmieniająca

Uchwała nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31.12.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigrodu.

Zobacz treść planu z 2007r. (PDF).

Zobacz rysunek planu z 2007r. (PDF).