mpzpUchwała nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. 3 Maja w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Oława.pdf)MPZP Oława.pdf[ ]741 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]279 kB