Gmina Międzybórz

mpzpUchwała nr XXXII/173/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klonów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/174/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Sycowska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ose


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/171/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XXXIV/156/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar strefy A22MW, A20ZP i EE w mieście Międzybórz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.07.2010r.

Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Międzybórz.

 Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.03.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Międzybórz.

 Data publikacji w dzienniku urzędowym: 21.02.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 647) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpuchwała nr XXII/111/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Międzybórz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XXVI/123/2009 z dnia24.09.2009r. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 21.02.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 647) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).