mpzpUchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg