mpzpUchwała nr VI/XLIV/392/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).