Gmina Kamionka Wielka

mpzpUchwała nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Jamnica, Kamionka Wielka i Mystków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Mszalnica i Mystków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

 

mpzpUchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Jamnica i Kamionka Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-21

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, o   której mowa w   art.36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, o   której mowa w   art.36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-07

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażonej w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwala nr XL/304/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwala nr XL/303/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażonej w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

 

mpzpUchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)