Powiat bieszczadzki

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.100.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2014r. dotyczące uchwały Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.101.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2014r. dotyczące uchwały Nr XLV/412/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.31.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Lutowiska 8”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.30.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/185/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.35.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/189/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Chmiel 1”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.34.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą „Skorodne 3”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.33.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/187/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Lutowiska 7”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.14.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 stycznia 2014r. dotyczące uchwały Nr XL/366/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Trójca” – I etap.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, terenu położonego w Gminie Ustrzyki Dolne.


Data uchwalenia: 2011-12-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf