Powiat leżajski

mpzpUchwała nr XXXI/206/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 56B/II/12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56B/03 terenu położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Leżajsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 64/09 dla terenu cmentarza komunalnego wraz z jego rozbudową przy ul. Cmentarnej w Leżajsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/212/2013 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji surowców mineralnych – piasku kwarcowego w miejscowości Kulno, w gminie Kuryłówka – etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.169.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji surowców mineralnych – piasku kwarcowego w miejscowości Kulno, w gminie Kuryłówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2.123.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2013r. dotyczące uchwały Nr XL/274/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów przyległych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/96 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług oświaty i usług tartacznych we wsi Kulno.


Data uchwalenia: 2012-12-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVII/104/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/II/10 dla terenu w rejonie szpitala powiatowego przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.


Data uchwalenia: 2012-05-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik.pdf

mpzpUchwała nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w miejscowości Wola Zarczycka.


Data uchwalenia: 2012-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc