Powiat Tarnobrzeg

mpzpUchwała nr XXV/350/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/327/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega - osiedle Zakrzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XI/141/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr IX/96/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LV/1060/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dzików” w Tarnobrzegu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Zobacz treść planu (PDF)