Powiat lubaczowski

mpzpUchwała nr L/9/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NAD BRUSIENKĄ I”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/66/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 DLA MIASTA CIESZANOWA” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 56/IX/04 z dnia 30 września 2004r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 20 z dnia 17 lutego 2005r. poz. 237.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/65/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOŚCIOŁA W CHOTYLUBIU” uchwalonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Cieszanów nr 20/III/96 z dnia 29 maja 1996r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 11 z dnia 31 lipca 1996r. poz. 156


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/363/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI – I ETAP”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/361/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisie Jamy - I”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 647/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubaczów - ul. M. Konopnickiej"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CMENTARZ ZAŁUŻE - POSZERZENIE”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/309/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opaka 2011”.


Data uchwalenia: 2013-03-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX/302/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DĄBKÓW 2011”


Data uchwalenia: 2013-03-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF)