Powiat jasielski

mpzpUchwała nr LV/526/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złóż żwirów z piaskiem Dominika, Faustyna, Florentyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Makowiska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza – Bieździadka 1 – Etap I”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.147.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 października 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/244/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.146.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 października 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/243/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Makowiska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/361/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Śródmieścia"


Data uchwalenia: 2013-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A.jpg
Zalacznik1B.jpg
Zalacznik1C.jpg
Zalacznik1D.jpg
Zalacznik1E.jpg
Zalacznik1F.jpg
Zalacznik1G.jpg
Zalacznik1H.jpg
Zalacznik1I.jpg
Zalacznik1J.jpg
Zalacznik1K.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna.


Data uchwalenia: 2012-12-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości „Skołyszyn”.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf