mpzpWyrok nr II SA/Rz 379/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin - Park” w Rzeszowie – część A).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).