mpzpUchwała nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin - Park” w Rzeszowie – część A.


Data uchwalenia: 2011-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf