mpzpUchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice, w części dotyczącej działek nr 85,115 i 116.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa

mpzpUchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska, w części dotyczącej działki nr 66/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 

mpzpUchwała nr XIII/84/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego - Zabobrze w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.757.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2011r. stwierdzające nieważność § 15 uchwały Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr IX/53/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Zobacz treść planu (PDF).


Akt.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.504.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. nr IX/52/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-30

Zobacz treść planu (PDF).


Akt.pdf

mpzpUchwała nr VII/39/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-24

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LIV/452/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jeleniogórska – Podgórna w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-30

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LIV/450 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek - Różana w Bolesławcu..

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LII/432/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa

mpzpUchwała nr LII/431/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1