mpzpUchwała nr 420/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice, Jaszkowa Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.JPG
Zalacznik4.JPG
Zalacznik5.JPG
Zalacznik6.JPG
Zalacznik7.doc
Zalacznik8.doc