mpzp m Uchwała nr XLII/318/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.04.2010 r.

 

Renta planistyczna

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).