mpzpUchwała nr 404/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 33 przy ul. Granicznej, część działki Nr 41 przy ul. Leśnej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN, 2 MN, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież