mpzpUchwała nr LXV/1194/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 – część 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf