mpzpUchwała nr LXVIII/1239/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 „Staromieście-Brzeźnik-Wschód” w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx