mpzpUchwała nr XLVI/882/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf