mpzpUchwała nr XXXV/697/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 221/7/2011 – część 1, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka”-1  przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikA.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf