mpzpUchwała nr XXXII/623/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 202/14/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf