Powiat nowomiejski

mpzpUchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Gwiździny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.467.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Ostre Koło, ul. Przemysłowej i ul. Aleja Broni oraz obrębie Biskupiec Kolonia w rejonie dróg krajowych nr 16 i nr 57.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Ostre Koło, ul. Przemysłowej i ul. Aleja Broni oraz w obrębie Biskupiec Kolonia w rejonie dróg krajowych nr 16 i nr 57.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.466.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Kilińskiego.”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Kilińskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radomno, Gmina Nowe Miasto Lubawskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Lekarty


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/224/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Jamielnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Lekarty


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.236.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragment miejscowości Gaj.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragmentu wsi Bielice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/177/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmującego fragment wsi Fitowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf