Powiat Olsztyn

mpzpUchwała nr LV/885/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4”


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.63.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 marca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIX/805/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/805/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie.


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/659/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków Łyna, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie ,,Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr .156, dz. 3/11)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVII/658/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej – Dajtki w Olsztynie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.gif