mpzp m Uchwała nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.07.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).