Powiat kędzierzyńsko-kozielski

mpzpUchwała Nr LI/595/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXV/224/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś obejmujący obszary położone w sołectwach: Bytków, Długomiłowice, Gierałtowice, Łężce, Naczysławski, Pociękarb, Radziejów Reńska Wieś, Większyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

 

mpzp m UCHWAŁA NR XI /76 /2011 RADY GMINY BIERAWA z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.10.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr LI/396/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 27.12.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY BIERAWA z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-31

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)