Gmina Czarna Dąbrówka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gliśnica - dz. 5/4 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.141.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/284/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 5/4 w obrębie ewidencyjnym Gliśnica (Gmina Czarna Dąbrówka) .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkomorycze - dz. 51/2 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.144.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/280/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 51/2 w obrębie ewidencyjnym Podkomorzyce (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nożynko - dz. 73/30 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.145.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/281/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73/30 w obrębie ewidencyjnym Nożynko (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kozy - dz. 2/17 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.147.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/282/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 2/17 w obrębie ewidencyjnym Kozy (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Unichowo - dz. 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.146.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/279/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 w obrębie ewidencyjnym Unichowo (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jerzkowice - dz. 208 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.11.2013

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.148.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/283/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawierającego się w granicach geodezyjnych działki nr 151/61 oraz działki nr 208 w obrębie geodezyjnym Jerzkowice (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).