Powiat gdański

mpzpUchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/45/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A, fragmentu obrębu geodezyjnego MOKRY DWÓR .


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/47/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo w gminie Pruszcz Gdański


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/46/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część Wyżynna fragmentów obrębów geodezyjnych Juszkowo i Straszyn.


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra.


Data uchwalenia: 2014-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/385/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Cichej".


Data uchwalenia: 2014-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.28.2014.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/106/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, fragmentu obrębu geodezyjnego w gminie Pruszcz Gdański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/11/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -część nizinna A, w zakresie fragmnetu obrębu geodezyjnego Roszkowo


Data uchwalenia: 2014-01-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr 1

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.9.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2013r. w spawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/330/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański ,,Rejon ul. Cichej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/331/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Powstańców Warszawy - zmiana".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 74/IX/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie obejmującej fragment wsi Trąbki Wielkie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/31/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, w zakresie działek nr 45/4 i 45/5 w miejscowości Łęgowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr X/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/177/2009 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości terenu wsi Bielkówko na terenie Gminy Kolbudy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik.1.pdf

mpzpObwieszczenie nr IX/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVIII/252/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kowale, na terenie gminy Kolbudy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik.1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/302/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Spokojnej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/303/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Grunwaldzkiej 71”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXII/43/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część wyżynna, fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo (miejscowość Wojanowo).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/224/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc