Powiat nowodworski

mpzpUchwała nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawiew zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.43.2014.JS Wojewody Pomorskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/396/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/376/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 189/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części obrębów: Lubieszewo i Orłowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 190/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części obrębów: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Orłowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Żelichowo, Starocin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/245/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna w części 4 - Stegna III na terenie działek 1247/5 i 1247/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.4131.5.2012.ES Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr XX/178/2012r. Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania wsi Kąty Rybackie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Nowa Cerkiew i Palczewo.


Data uchwalenia: 2011-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie


Data uchwalenia: 2011-11-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej, dla fragmentu oznaczonego symbolem 1.U-ZPL


Data uchwalenia: 2011-11-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg