Powiat wejherowski

mpzpUchwała nr XLII/504/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miejscowości Sopieszyno w Gminie Wejherowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/506/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/505/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako „Gościcino za cmentarzem” w Gminie Wejherowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/503/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/501/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIII/315/14 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej


Data uchwalenia: 2014-03-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/455/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu położonego w obrębie Góra i obrębie Zamostne w Gminie Wejherowo


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/428/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/1/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/267/13 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.26.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/338/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Gniewino i Tadzino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/403/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i 259, gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/467/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego część działki nr 410 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/466/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 353/5 - 353/9 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/402/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/348/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/339/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kostkowo, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 150/42, 150/43, 59/3, 48/3, 48/4, 48/5 w obrębie geodezyjnym Nadole w gminie Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).