Powiat Gdynia

mpzpUchwała nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/907/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.38.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13. ust. 2 dla karty terenu oznaczonej symbolem 03 MN1 i § 13 ust. 8 uchwały Nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego w części tekstowej i w załączniku graficznym w zakresie dotyczącym wskazanych kart.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/759/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.11.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13. ust. 5 pkt 5 lit. a uchwały Nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/739/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/723/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/579/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-04

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/561/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/549/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf