Powiat starogardzki

mpzpUchwała nr XXXIX / 350 / 2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Semlin, w gminie Zblewo.


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikF843DB84-65EF-4C44-BAED-BF7FC2C08CBD.png

mpzpUchwała nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Wiec, obszar działki geodezyjnej nr 205/1, gmina Skarszewy.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/419/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szpęgawsk, obejmującego część działki nr 208 obręb Szpęgawsk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/421/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szlacheckie, gmina Starogard Gdański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/446/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/395/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koteże


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.41.2013.JS Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolesławowo, obszar działki geodezyjnej nr 86/2, gmina Skarszewy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.30.2013.JS Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie stwiedzenia nieważności uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sumin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/297/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie Skarszewy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/296/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/383/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka, obejmującego działki nr 58/3 – 58/13 oraz część działki nr 51 obręb Siwiałka, gm. Starogard Gd.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/342/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/175/2000 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Rywałdzie gm. Starogard Gdański obejmującego dz. geod. 35/1 oraz 35/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik.1.pdf
Zalacznik.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXX/337/2002 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Siwiałka w gminie Starogard Gdański


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik.1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVI/378/2009 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Okole – dz. 60/2, 60/4 – 60/42.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/91/99 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyległymi


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik.1.PDF
Zalacznik.pdf
Zalacznik.2.PDF

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVIII/349/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/370/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim” uchwalonego uchwałą nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/358/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kolincz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/390/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf