Powiat lęborski

mpzpUchwała nr XLV/62/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Ulinia gmina Wicko (dz. 55/11, 55/12).


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/28/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkalno-turystycznej w miejscowości Ulinia gmina Wicko


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikF8EBAEC3-204D-4663-9E69-082A7006CAE1.jpg

mpzpObwieszczenie nr XXVI-444/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.jpg
Zalacznik1B.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/262 /13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce gmina Nowa Wieś Lęborska pod nazwą „Małoszyce – uzupełnienia”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie Wicko.


Data uchwalenia: 2012-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr XVIII-230/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszaru obejmującego teren elementarny 9.ZP.36


Data uchwalenia: 2012-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki”


Data uchwalenia: 2012-05-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr XIX/35/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji biogazowni oraz innych, niezbędnych do jej prawidłowego działania, urządzeń technicznych w części działki 370/2 obręb Wrzeście gmina Wicko.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf