Powiat pucki

mpzpUchwała nr LIX/46/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008 roku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/43/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/42/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XLVI/70/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE w gminie PUCK (dla terenu położonego po południowo – wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216)


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/68/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Puck nr XV/153/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 132,133,134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie, gmina Puck.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/69/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/360/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni – pasa przykolejowego w rejonie wczasów PKP.


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LII / 495 / 2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo.


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI I/457/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JG - 1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/433/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/32/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 8/13 w Kosakowie przy ul. Aloesowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/388/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania I w gminie Krokowa, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/416/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2006 r., dla obszaru części działek: nr 987-x1, nr 990, nr 991, nr 992 i nr 993/1 położonych w obrębie Wierzchucino, gmina Krokowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/33/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierz i fragmentu wsi Dębogórze w gminie Kosakowo w zakresie działek 1101 i 1100 w Kazimierzu oraz działki nr 5/7 w Dębogórzu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/389/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/64/13 Rady Gminy Puck z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi SMOLNO w gminie PUCK.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/61/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/340/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Parszkowo - Kłanino, gmina Krokowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/94/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/73/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo dla nieruchomości położonych przy ul. Surfingowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-03

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf