Powiat malborski

mpzpUchwała nr 356/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipinka, Gmina Nowy Staw


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 355/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw w zakresie działki nr 71/3 położonej w obrębie Chlebówko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 357/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Nidowo, Gmina Nowy Staw


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/339/13 Rady Miasta Malbork z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku uchwalonego Uchwała Nr. XLII/396/10 z dn. 21 styczna 2010 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/310/13 Rady Miasta Malbork z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14.09.2007r. oraz uchwałą Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2009 r


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz, Mątowy Wielkie przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Miłoradz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II nitka mostu na rzece Nogat w Malborku


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Szaleniec, Złotowo, Krzyżanowo, Kraszewo, Stare Pole i Królewo.


Data uchwalenia: 2012-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/189/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka - terenu połozonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza (obecnie Kościuszki), Kościuszki i Aleją Rodła


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVII/188/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słupecka II” miasta Malborka


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf