Powiat kwidzyński

mpzpUchwała nr XXXV/193/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części wsi Gardeja w gminie Gardeja.


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI I” w Kwidzynie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX / 117 / 2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GONTY – zabudowa rekreacyjna” obręb Gonty w gminie Prabuty.


Data uchwalenia: 2012-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa - Północ” w Kwidzynie


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf