Gmina Linia

mpzpUchwała nr 273/XXVII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 3 października 2013r. w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3 w gminie Linia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 272/XXVII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 3 października 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz, w gminie Linia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 262/XXVI/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/5 w gminie Linia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 263/XXVI/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.84.2013.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 217/XXII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3 w Gminie Linia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 216/XXII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smażyno, w gminie Linia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 215/XXII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz dotyczącego działek o nr 278/1, 278/2, 278/4 i 278/5 (część), w gminie Linia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 172/XVIII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działki o nr 429 w gminie Linia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 173/XVIII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działek o nr 320/2 (część) i 322 (część) w gminie Linia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-21

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Gd 200/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tłuczewo obejmującego część działki nr 144/1 gm. Linia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF).