mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.25.2013.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3. ust. 1, 2, 4, 5, §7, §10, §13 oraz §16 uchwały nr XLV/987/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy