mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.18.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia uchwały Nr XLV/986/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy