mpzpUchwała nr XLII/970/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice – trzcinowisko w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy