mpzpUchwała nr XLVII/1045/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy