mpzpUchwała nr XLVIII/1064/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).